Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 07.09.2021

Η ενημέρωση (07-09-2021) περιέχει:

  • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (03-09-2021)

[ΓΕΝΙΚΑ] – Στο βοηθητικό μενού (όπου κρίθηκε αναγκαίο) διαχωρίστηκαν οι δυνατότητες σε κατηγορίες και ταξινομήθηκαν αλφαβητικά.

[ΕΙΔΟΣ] – Βοηθητικό μενού: προστέθηκαν οι εξής επιλογές: α) Καταστροφή είδους και β) Ανασκόπηση καταστροφών.

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ]  – προστέθηκε φίλτρο αναζήτησης ως προς το ονοματεπώνυμο του ασθενή ή τον αριθμό της συνταγής.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Προκοστολόγηση/Προχορήγηση: Προστέθηκε επιλογή (με τικ) εάν επιθυμείτε να καταχωρηθεί η σκαναρισμένη συνταγή στο αρχείο των μελλοντικών εκτελέσεων.

[ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ] – Προστέθηκε επιλογή ΑΓΟΡΕΣ όπου μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις αγορές που έχετε καταχωρήσει.

[ΠΕΛΑΤΕΣ] – Κατά την εκτύπωση του πελατολογίου προστέθηκε και η δυνατότητα προσθήκης και της στήλης «Οικογένεια».

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ]- Αντιστοίχιση bonus: Προστέθηκε επιλογή η αντιστοίχιση των bonus της κάρτας πελάτη να γίνεται με την ενεργοποίηση του club φαρμακείου. Σε αυτή την περίπτωση όσοι πελάτες διαθέτουν κάρτα πελάτη και ξεπερνούν το νέο όριο πόντων που αφορά το club φαρμακείου θα λαμβάνουν ως επιβράβευση μόνο τις προσφορές κάρτας.

– Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2021.9.22 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 78