Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 09.12.2020

Η ενημέρωση (09-12-2020) περιέχει:

• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (07-12-2020)

* Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει:

Έκδοση προγράμματος: 2020.12.80 Έκδοση βάσης δεδομένων: 50