Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 11.03.2024

Η ενημέρωση (11/03/2024) περιέχει:
• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ
• Την έκδοση v. 2024.3.70 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:

[SMS] – Προστέθηκε φίλτρο «ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ».

[ΠΩΛΗΣΕΙΣ] – Προστέθηκε φίλτρο «ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ» παραφαρμάκων.

[ΗΛ. ΣΥΝΤΑΓΗ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Προστέθηκε η δυνατότητα μετατροπής φωτογραφιών σε pdf για τις συνταγές ΕΚΑΑ.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ] – Προστέθηκε νέο δικαίωμα χρήστη «Αναζήτηση παραστατικών» Χωρίς [Προβολή] δεν λειτουργεί η αναζήτηση παραστατικών και χωρίς [Επεξεργασία] δεν λειτουργεί η καθολική διαγραφή.

[ΗΛ. ΣΥΝΤΑΓΗ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της συμμετοχής για τα γενόσημα.

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Όταν εμφανίζεται μήνυμα ότι υπάρχουν συνταγές που χρήζουν προσοχής, προστέθηκε στο βοηθητικό μενού επιλογή [Διαγραφή συνταγών που χρήζουν περαιτέρω έλεγχο] που διαγράφει τις συγκεκριμένες συνταγές και ξεκινά αυτόματα ο έλεγχος ξανά.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] – Προχωρημένες ρυθμίσεις: Εγκατάσταση web api για pda συσκευή και εμφάνιση qrCode για λήψη της εφαρμογής σε κινητό android. Αφορά την εγκατάσταση του Euromedica TWO App.

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – Οδηγός Υποβολής] – Εάν αποτύχει η αποστολή ΕΚΑΑ ή τιμολογίων, εμφανίζεται ερώτηση για δεύτερη προσπάθεια και εάν δεν ολοκληρωθεί η αποστολή με επιτυχία δεν προχωράει στο ΚΜΕΣ.

[ESHOP – ΕΙΔΟΣ] – Εφόσον υπάρχει url φωτογραφίας προϊόντος από το eshop, εμφανίζεται επιλογή στις ειδικές λειτουργίες [Λήψη φωτογραφιών] και μπορούν να την «κατεβάσουν» ώστε να εμφανίζεται στην πώληση.

[ΠΩΛΗΣΗ] Κατά την έκδοση παραστατικού χονδρικής, στο πεδίο των ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ έχει προστεθεί κουμπί για εισαγωγή του default μηνύματος των παραστατικών χονδρικής εφόσον έχει οριστεί κάποιο από τις ρυθμίσεις του προγράμματος.

  • Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2024.3.70 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 147