Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 11.05.2023

Η ενημέρωση (11/05/2023) περιέχει:

  • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ
  • Την έκδοση v. 2023.5.110 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:

[ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – Καταχώρηση προσφοράς από παραστατικό: Φαίνεται η αρχική τιμή καθώς και πως διαμορφώνεται βάσει της προσφοράς

[ΠΩΛΗΣΗ] – Αναζήτηση παραστατικών – Βοηθητικό μενού: Προστέθηκε η επιλογή «Εξαγωγή ειδών σε xlsx αποφορολογημένα»

[ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ] – Όταν επιλέγετε το i από τις εισροές εμφανίζεται ανάλυση τα ποσά από μετρητά και από κάρτα

[e-SHOP] – Προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς της έκπτωσης που έχει ορίσει ο χρήστης στην τιμή του eshop μετά την ενημέρωση από τις τιμές databox.

[ΠΩΛΗΣΗ] – Γαληνικά είδη: Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των ειδών του γαληνικού σε ετικέτα από τον ετικετογράφο. Η ίδια δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εκτύπωση των ειδών απλής πώλησης.

[ΕΙΔΟΣ] – Προστέθηκαν πεδία [Μέγιστο απόθεμα] και [Απόθεμα εφημερίας]

[ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ] – Αποθέματα: Με δεξι κλικ επάνω στο κουμπί [Αποθέματα] μπορείτε να δημιουργήσετε παραγγελία και βάσει μεγίστων αποθεμάτων και βάσει αποθεμάτων εφημερίας. Στο βοηθητικό μενού προστέθηκαν οι επιλογές [Εμφάνιση/απόκρυψη μέγιστου αποθέματος] και [Εμφάνιση/απόκρυψη αποθεμάτων εφημερίας]

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] – Προστέθηκε επιλογή [Μη ολοκληρωμένων προσωποποιημένων παραγγελιών] για την περίπτωση που επιθυμείτε να εμφανίζεται popup ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει γίνει παραλαβή.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] – Προστέθηκε επιλογή [Εμφάνιση προσφοράς για …π.χ. 5… δευτερόλεπτα] για να ορίζετε εσείς το χρονικό διάστημα που θέλετε να μένει σταθερό το παράθυρο της προσφοράς κατά την πώληση.

[ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ] – ΓΙΑΤΡΟΙ: Προστέθηκε στήλη με την αξία των συνταγών

[ΡΥΘΜΙΣΕΙ] – Προχωρημένες ρυθμίσεις: Μπορείτε να ορίσετε μέγιστο απόθεμα και απόθεμα εφημερίας βάσει του ελαχίστου αποθέματος. (με την καθοδήγηση των των συνεργατών μας)

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] – Προστέθηκε η επιλογή [Απαλοιφή επιβεβαίωσης διαγραφής μελλοντικής] για όσους επιθυμούν κατά τη διαγραφή των μελλοντικών συνταγών να μην εμφανίζεται το μήνυμα «ΣΥΜΦΩΝΩ».

  • Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2023.5.110 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 134