Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 14.02.2020

Η ενημέρωση (14-02-2020) περιέχει:

– Προκοστολόγηση επαναλαμβανόμενων συνταγών

– Επιμερισμός των οφειλών σε αξίες και είδη

– Αυτόματη συμπλήρωση του ΚΜΕΣ

– Τις απαραίτητες αλλαγές για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης των ασφαλισμένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι συνταγές των ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ, καθώς και των εμμέσων μελών τους,  θα εκδίδονται ηλεκτρονικά έχοντας ως ασφαλιστικό φορέα  «Γενικό Επιτελείο Στρατού(ΓΕΣ)», «Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)», «Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)»  κατ’ αντιστοιχία  με το σώμα στο οποίο υπηρετεί ο ασφαλισμένος. Θα γίνονται δεκτές και χειρόγραφες συνταγές κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι 31/3/2020.

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, όσο βρίσκεστε στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει «Έκδοση προγράμματος: 2020.2.130» και «Έκδοση βάσης δεδομένων:23»