Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 14.06.2021

Η ενημέρωση (14-06-2021) περιέχει:

  • Την έκδοση v. 2021.6.101 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:
    [ΠΩΛΗΣΗ – ΟΦΕΙΛΕΣ]
    • Στην περίπτωση που η πώληση περιέχει περισσότερα από ένα είδη και επιθυμείτε να μπουν ως οφειλές μερικά από αυτά, προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής. Αναλυτικότερα, όταν πατηθεί το κουμπί των οφειλών τσεκάρονται όλα τα είδη της πώλησης ώστε όλα να θεωρούνται οφειλές στη συναλλαγή (όπως ίσχυε έως τώρα) και όσα δεν θέλετε να πιστωθούν στις οφειλές θα τα ξετσεκάρετε.
  • Την «Τροποποίηση της Δ3(α) 21385/17-5-2021 -Ακύρωση της Δ3(α) 7458/12-2-2019 απόφασης κατά το μέρος που με αυτή καθορίστηκε η τιμή του φαρμάκου TIROSINT και έκδοση Δ.Τ για τον καθορισμό της τιμής του TIROSINT σε εκτέλεση της 1086/2020 απόφασης του ΣτΕ», όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 7/6/21
  • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (07-06-2021)
  • Ενημέρωση των ομοειδών φαρμάκων, δραστικών ουσιών, ενδείξεων, αντενδείξεων, δοσολογιών στο αρχείο φαρμάκων του προγράμματος Euromedica.
  • Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2021.6.101 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 68