Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 22.06.2023

Η ενημέρωση (22/06/2023) περιέχει:
• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ
• Την έκδοση v. 2023.6.200 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] → Άλλες Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις πώλησης προστέθηκε η επιλογή “Ερώτηση για προσθήκη bonus πόντων στη συναλλαγή” στην περίπτωση που επιθυμείτε να εμφανίζεται ερώτηση κατά την ολοκλήρωση της πώλησης για επιβεβαίωση προσθήκης των πόντων στη συναλλαγή.

[ΠΩΛΗΣΗ] – Μπορείτε στην ποσότητα των ειδών της πώλησης να ορίσετε υποδιαιρέσεις της μονάδας π.χ. εάν πληκτρολογήσετε 2/25 η ποσότητα γίνεται 0.08.

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Βοηθητικό μενού – Παροχής υπηρεσιών αναλωσίμων: για την έκδοση παραστατικού παροχής υπηρεσιών για περιπτώσεις όπως νεφελοποιητών που γίνεται ενοικίαση.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] – Εκτυπώσεις και παραστατικά: Τσεκάρετε στο «Εκτύπωση υπολοίπου στα παραστατικά χονδρικής» στην περίπτωση που επιθυμείτε να εκτυπώνεται το προηγούμενο και το νέο υπόλοιπο οφειλής στα παραστατικά χονδρικής.

[ΑΠΟΘΗΚΗ] – Βοηθητικό μενού – Εμφάνιση/Απόκρυψη Markup: Στην περίπτωση που επιθυμείτε να προστεθεί / αφαιρεθεί η στήλη με το markup των προϊόντων.

[ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΩΛΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Προστέθηκε καινούργιο πεδίο [ανεπάρκεια G6PD που εμφανίζεται στις παρατηρήσεις του πελάτη. Εάν είναι ενεργοποιημένη η εφαρμογή f-ε και ο πελάτης έχει ανεπάρκεια G6PD εμφανίζεται σχετικό μήνυμα δίπλα στο εικονίδιο της f-anazitisi καθώς και το ποια φάρμακα έχουν κάποιο βαθμό επικινδυνότητας.

[ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – [ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ]: Προστέθηκε φίλτρο «Τρόπος πληρωμής».

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ] – Βοηθητικό μενού – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: Προστέθηκε η επιλογή «Παρακολούθηση πληρωμών» για τις κινήσεις παραστατικών χονδρικής του κάθε πελάτη.

[ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ] – Χονδρική – Βοηθητικό μενού – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: Προστέθηκε φίλτρο που διαχωρίζει τα παραστατικά προς τα ταμεία, με αυτά που εκδίδονται σε προμηθευτές και ιδιώτες.

  • Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2023.6.200 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 138