Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 27-05-2020

Η ενημέρωση (27-05-2020) περιέχει:

– Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (26-05-2020), όπως αυτό προέκυψε μετά την εφαρμογή της νέας θετικής λίστας

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, όσο βρίσκεστε στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει «Έκδοση βάσης δεδομένων:34»