Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 30.10.2020

Η ενημέρωση (30-10-2020) περιέχει:
• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (27-10-2020)
• Την επικαιροποίηση δελτίου τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. με ενσωμάτωση διοικητικών μεταβολών όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 21/10/2020

 

* Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2020.10.210 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 46