Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 31-10-2019

Η ενημέρωση (31-10-2019) περιέχει:

– Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (22-10-2019)