Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – νέες λειτουργίες

[f-anazitisi ] – Ενσωματώθηκε η εφαρμογή f-anazitisi. Για ενεργοποίηση της υπηρεσίας θα πρέπει να απευθυνθείτε στο τμήμα πωλήσεων της Europharmacy.

[ΠΩΛΗΣΗ] – [ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ]: Προσθήκη εικονιδίου για τη διενέργεια αντιγριπικού εμβολίου με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προηγηθεί ηλεκτρονική συνταγογράφηση από ιατρό και ότι ο πολίτης είναι ενήλικος.

[ΠΩΛΗΣΗ] – Με δεξι κλικ επάνω στην «Άμεση παράδοση συναλλαγής» μπορείτε να καταχωρήσετε κατευθείαν σχόλια για την παράδοση.

[ΠΩΛΗΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ]: Προστέθηκε στήλη «Προσφορά»

[ΠΩΛΗΣΗ] –  Εμφάνιση ειδικού μηνύματος στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ειδών  όταν αυτά είναι σε απαγόρευση εξαγωγών.

[ΠΩΛΗΣΗ] – Εμφάνιση ειδικού μηνύματος στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είδους στην περίπτωση που πρόκειται για αντιβιοτικό. Η ένδειξη εμφανίζεται με κριτήριο την μορφή του είδους και όχι μόνο με την ένδειξη από την ΗΔΙΚΑ.

[ΠΩΛΗΣΗ] – Αναζήτηση παραστατικών:  Προστέθηκε στήλη με την κατάσταση παράδοσης.

[ΠΩΛΗΣΗ] – Αναζήτηση παραστατικών:  Προστέθηκε στο ακριβές διάστημα και φίλτρο με την ώρα.

[ΠΩΛΗΣΗ] – Αναζήτηση παραστατικών:  Μπορείτε να επιλέξετε πολλά παραστατικά μαζί (με  shirt ή ctrl και κλικ) για να μπουν προς παράδοση.

[ΠΩΛΗΣΗ] – Προστέθηκε εικονίδιο για τον οικογενειακό γιατρό όπου μπορείτε να ορίσετε την κατάσταση για τον επιλεγμένο πελάτη (εάν είναι εγεγραμμένος, εάν τον έχετε ενημερώσει, κλπ).

[ΠΩΛΗΣΗ] – Αναζήτηση παραστατικών: Στο βοηθητικό μενού προστέθηκε «Ανάλυση οφειλόμενων συναλλαγής» όπου φαίνεται εάν έχει μπει το παραστατικό ως οφειλή και με τι μορφή (συνταγή/χρήματα)

[ΠΩΛΗΣΗ]  -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – DATABOX: Προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής της επιλεγμένης λίστας σε αρχείο xlsx.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης επικοινωνίας και κατά τη διάρκεια «εκτέλεσης» ηλεκτρονικής συνταγής.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Στην εκτύπωση της προχορήγησης φαίνεται πότε «ανοίγει» η συνταγή.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Βοηθητικό μενού – ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ: Προστέθηκε η δυνατότητα εξαφωγής σε xlsx.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Βοηθητικό μενού – Συνταγές αντιβιoτικών:  Προστέθηκε λίστα με όλες τις εκτελεσμένες συνταγές αντιβιοτικών.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Στις επαναλαμβανόμενες συνταγές φαίνεται στο πεδίο της θεραπείας και η διάρκειά της.

[ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ] – Κατά την ακύρωση ενός αντιγριπικού εμβολιασμού που είχε διεξαχθεί χωρίς συνταγή γίνεται αυτόματη διαγραφή από τις καταστάσεις.

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Προσθήκη δυνατότητας έκδοσης τιμολογίου για τις εγγραφές στον προσωπικό γιατρό.

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Βοηθητικό μενού – Επισκόπηση συνταγών:   Φαίνεται συνολικά ο αριθμός των συνταγών του συγκεκριμένου μήνα για όλα τα ταμεία.

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] –  Προστέθηκε η έκδοση τιμολογίου για την εγγραφή σε προσωπικό γιατρό.

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Οι διενέργειες αντιγριπικού εμβολιασμού εκτός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από ιατρό του Δεκεμβρίου εμφανίζονται στις καταστάσεις του Ιανουαρίου.

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] –  Προστέθηκε το διανεμητικό Λάρισας.

[ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ] – Με διπλό κλικ στον α/α της κίνησης ανοίγει το παραστατικό που έχει εκδοθεί.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] – Άλλες ρυθμίσεις – Ρυθμίσεις πώλησης: Να ορίζεται ως default ως σκοπός διακίνησης η πώληση στα δελτία αποστολής.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] – Άλλες ρυθμίσεις – Ενημέρωση Databox]:  Προστέθηκε η επιλογή ενημέρωσης της χονδρικής τιμής από το databox καθώς και η επιλογή η λιανική τιμή να ενημερώνεται βάσει το Markup του Databox ή βάσει το Markup του χρήστη.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ] – Προστέθηκε η δυνατότητα έκδοσης κάρτας αλλαγής από τον θερμικό εκτυπωτή.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- Άλλες ρυθμίσεις – Πώληση:  Προστέθηκε η επιλογή να καταχωρείτε το παραστατικό στις οφειλές όταν ο τρόπος πληρωμής είναι η πίστωση. 

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] – Εκτυπώσεις και Παραστατικά – Εμφάνιση είδους αντιγράφου:   Για να εκτυπώνονται τα λεκτικά «Πρωτότυπο –  στέλεχος –  αντίγραφο» στα παραστατικά χονδρικής.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] – Άλλες ρυθμίσεις – Ρυθμίσεις πελατών: Προστέθηκε η επιλογή «Να μην φαίνονται οφειλές σε χρήμα στο ιστορικό πελάτη»

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] – Άλλες ρυθμίσεις – Ρυθμίσεις πώλησης: Προστέθηκε η επιλογή  να προστίθονται τα bonus στα εκπτωτικά είδη, ή όχι.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] –  Προστέθηκε στα στοιχεία φαρμακείου ο αριθμός ΓΕΜΗ.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ] –  Προστέθηκε στα προσωπικά στοιχεία η επιλογή φαρμακευτικού συλλόγου.

[ΕΙΔΟΣ] – [ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ]: Προσθήκη στήλης “Barcode” .

[ΕΙΔΟΣ] – Βοηθητικό μενού – Ειδικές λειτουργίες:  Προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής απενεργοποίησης ειδών. Επιπλέον εάν είστε σε  αναζήτηση με το ! μπορείτε να επιλέξετε «Μαζική ενεργοποίηση ειδών».

[ΕΙΔΟΣ-ΜΗΣΥΦΑ] – Κατά την ενημέρωση των χονδρικών τιμών ΜΗΣΥΦΑ εμφανίζεται και η ποσοσστιαία μεταβολή των τιμών.

[ΕΙΔΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΛΗΞΗΣ] – Προστέθηκε φίλτρο «Βασικός προμηθευτής»

[ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Αναζήτηση παραστατικών:  Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης επιταγής σε περισσότερα από ένα παραστατικά του ίδιου προμηθευτή. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε επιλέξει τουλάχιστον δύο παραστατικά και να έχετε ορίσει τον προμηθευτή.

[ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Βοηθητικό μενού – ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Μπορείτε να δείτε συνολική λίστα με τις καταχωρημένες επιταγές.

[ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Δυνατότητα εξαγωγής σε xlsx των ειδών που είναι προς παραλαβή.

[ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] –  Στα παραστατικά προμηθευτών προστέθηκε στήλη «Σημείωση» για να μπορείτε να καταχωρείτε σημειώσεις.

[ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Στην αναζήτηση παραστατικών προστέθηκε φίλτρο αποκλεισμού προμηθευτή.

[ΟΦΕΙΛΕΣ] – Στο «παράθυρο» των οφειλών πελάτη, εάν περιέχει ηλεκτρονική συνταγή εμφανίζεται δίπλα στον αριθμό της συνταγής και η ένδειξη π.χ.2/3 ή 1/6 αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη συνταγή.

[ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ] – Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης των διαγραμμένων σημειώσεων.

[ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ]  – Φαίνεται ποιος χρήστης έβαλε/επεξεργάστηκε την σημείωση (κάτω αριστερά) και προστέθηκε και η ώρα της καταχώρησης.

[ΠΩΛΗΣΕΙΣ] – Δημιουργία παραγγελίας – Βοηθητικό μενού: Προστέθηκε η επιλογή «Αφαίρεση ειδών βάσει συγκεκριμένων ημερομηνιών» προς αφαίρεση ειδών που έχετε ήδη παραγγείλει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

[ΠΕΛΑΤΕΣ] –  Όταν επιλέγετε εμφάνιση με βάση το φίλτρο «Κάρτα μέλους» εμφανίζεται και στήλη με το σύνολο των πόντων που έχει ο πελάτης.

[ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ] – Προστέθηκε φίλτρο στην αναλυτική προβολή με το είδος της οφειλής

[Mydata] – Παλιά παραστατικά που  δεν έχουν διαβιβαστεί στο mydata και δεν θέλετε να διαβιβαστούν μπορούν να εξαιρεθούν ώστε να μη φαίνονται ως εκκρεμότητα.

[ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΕΣΟΔΑ] – Προστέθηκε η στήλη ΚΥΚΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ όπου φαίνονται οι εισπράξεις σε ένα ημερολογιακό κύκλο (χονδρική-λιανική) μαζί με τα υπόλοιπα που αναμένονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

[ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ/ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΩΝ] – Με διπλό κλικ σε είδους που εμφανίζεται εκεί να ανοίγει απευθείας τον πίνακα της σύγκρισης ειδών με το είδος αυτό συμπληρωμένο.

[ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ] – Με δεξί κλικ επάνω στην «Κατάσταση» μπορεί να αλλάξει.

[ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ] – Μπορεί να εκτυπωθεί στον ετικετογράφο η επικοινωνία με τον πελάτη

[ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ] –  Προστέθηκε το link για την εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό.