Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 13.07.2020

Η ενημέρωση (13-07-2020) περιέχει:
• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (10-07-2020)
• Το «Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, κατόπιν αιτημάτων μείωσης τιμής» όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 10/07/2020
Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2020.7.91/ Έκδοση βάσης δεδομένων: 39