Χωρίς κατηγορία

Αναβάθμιση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών / Ταμειακών μηχανών(ΠΟΛ 1024 / 2020)

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1024/2020 έως τις 31-07-20, θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να αντικαταστήσουν τις ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς που δεν καλύπτουν τις νέες προδιαγραφές και να αναβαθμίσουν τις υπόλοιπες αν χρειάζεται.
Η αναβάθμιση τους έγκειται στις νέες συμπληρωματικές διατάξεις που ορίστηκαν στην παραπάνω ΠΟΛ.

Συγκεκριμένα:
1. Εκτύπωση QR CODE στις αποδείξεις
Η πρώτη αλλαγή που απαιτείται είναι η εκτύπωση ενός QR CODE (δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας) σε κάθε απόδειξη.
To QR CODE περιέχει στοιχεία της απόδειξης, όπως τον αριθμό μητρώου ΦΗΜ, τον γενικό αύξοντα αριθμό προοδευτικών αποδείξεων και τη συνολική αξία απόδειξης.
2. Καθολική υποχρέωση αποστολής πωλήσεων (Οριστική και Περιοδική)
Η αποστολή αρχείων δεν θα γίνεται πλέον μόνο στο τέλος της ημέρας οπότε θα αποστέλλεται το οριστικό αρχείο πωλήσεων αλλά και περιοδικά μέσα σε αυτή, σε χρόνο που θα ορίζει η ΑΑΔΕ κατά την ηλεκτρονική της επικοινωνία με τον ΦΗΜ και θα είναι υποχρεωτική για όλους.

Προθεσμία Αναβάθμισης
Η αναβάθμιση των ΦΗΜ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/7/20.
Σημειώνουμε ότι μέχρι αυτή την ημερομηνία, πρέπει να αναβαθμιστούν όλοι ανεξαιρέτως οι ΦΗΜ, δηλαδή οι Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές και οι Φορολογικοί μηχανισμοί (ΕΑΦΔΣΣ) των επιχειρήσεων.
Η υποχρέωση έναρξης ημερήσιας διαβίβασης αρχείων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είναι η 1/10/2020.


Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τεχνικό της φορολογικής σας μηχανής, ώστε να σας κατευθύνει αναλόγως, με ποιον τρόπο θα γίνει η αναβάθμιση.